Danh sách văn phòng tại Khuất Duy Tiến

C7 Thanh Xuân

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 93m2 đến 167m2

Licogi 13 Tower

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 120m2 đến 160m2

Zen Tower

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng B

Từ 80m2 đến 460m2Compare