Cho thuê văn phòng đường Hoàng Văn Thái

Hoàng Văn Thái, Giá từ cao đến thấp