Danh sách văn phòng tại Hoàng Hoa Thám

Golden West Lake

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Mercury Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng B

Từ 174m2 đến 600m2

 So sánh


Compare