Danh sách văn phòng tại Hoàng Hoa Thám

TEDI Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 140m2

 So sánh

Blue Sea Tower

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 55m2 đến 116m2

Thảo Điền Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 65m2 đến 140m2

 So sánh

Golden West Lake

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Mercury Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng B

Từ 174m2 đến 600m2

 So sánh


Compare