Danh sách văn phòng tại Hồ Tùng Mậu

Vietnam Business Center

Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 100m2

$ 15
 So sánh


Compare