Danh sách văn phòng tại Hàm Nghi

Saigon One Tower

Giá từ $ 30

Tòa nhà Hạng A

Từ 128m2 đến 2.000m2

Continental Tower

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng B

Từ 47m2 đến 107m2

 So sánh

Empire Tower

Giá từ $ 24

Tòa nhà Hạng B

Từ 46m2 đến 100m2

 So sánh

Havana Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ 65m2 đến 437m2

Ruby Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 700m2

 So sánh

Vietinbank Tower

Giá từ $ 21

Tòa nhà Hạng B

Từ 120m2 đến 750m2

 So sánh

MD Complex

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng B

Từ 135m2 đến 135m2

 So sánh


Compare