Danh sách văn phòng tại Hai Bà Trưng

Capital Building

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng A

Từ 186m2 đến 200m2

VRG Building

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 600m2

 So sánh

Empress Tower

Giá từ $ 26

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh

Central building

Giá từ $ 30

Tòa nhà Hạng A

Từ m2 đến m2

 So sánh

Sun City HBT

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Hà Nội Tower

Giá từ $ 30

Tòa nhà Hạng A

Từ m2 đến m2Compare