Danh sách văn phòng tại Hai Bà Trưng

Capital Building

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng A

Từ 186m2 đến 200m2

18 HBT Building

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng C

Từ 58m2 đến 324m2

 So sánh

Lant Building

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng C

Từ 13m2 đến 200m2

IDC Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 45m2 đến 250m2

 So sánh

HMTC Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 675m2

 So sánh

TMS Building

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng C

Từ 69m2 đến 200m2

 So sánh

VRG Building

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 600m2

 So sánh


Compare