Danh sách văn phòng tại Dương Đình Nghệ

Green Park Dương Đình Nghệ

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Mitec Tower

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Star Tower

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng B

Từ 70m2 đến 105m2

Trần Phú Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Hội Nhà Báo

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 250m2

 So sánh


Compare