Cho thuê văn phòng đường Đông Ngạc

Đông Ngạc, Giá từ cao đến thấp