Cho thuê văn phòng đường Đốc Ngữ

Đốc Ngữ, Giá từ cao đến thấp