Cho thuê văn phòng Điện Biên Phủ

Điện Biên Phủ, Giá từ cao đến thấp