Danh sách văn phòng tại Điện Biên Phủ

Coteccons Office Tower

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ 200m2 đến 400m2

 So sánh

194 Golden Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ 57m2 đến 200m2

 So sánh

Pearl Plaza

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng A

Từ 170m2 đến 3000m2

 So sánh

số 5 Điện Biên Phủ

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh


Compare