Danh sách văn phòng tại Điện Biên Phủ

Hoàng Đan Building 3

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 38m2 đến 63m2

Compa Building

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 130m2 đến 260m2

Vinaconex Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 100m2

181 Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 10m2 đến 176m2

GIC Building Điện Biên Phủ

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 20–30–40–60–80–120m2 đến 240m2

DTS Tower

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 65m2 đến 550m2

 So sánh

Melody Tower 2

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 55m2 đến 180m2

 So sánh

Đại Phúc Tower

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 257m2

 So sánh


Compare