Văn phòng đường Chu Văn An

Đất Phương Nam Building

Chu Văn An, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh


Compare