Cho thuê văn phòng đường Chu Văn An

Chu Văn An, Giá từ cao đến thấp