Danh sách văn phòng tại Cát Linh

Vocarimex

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

Horison Tower

Giá từ $ 28

Tòa nhà Hạng A

Từ 5m2 đến 200m2

Hapro Building

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 1000m2

 So sánh


Compare