Danh sách văn phòng tại Bùi Thị Xuân

Thanh Nhàn Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 200m2

Norch Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 500m2

 So sánh

HDTC Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 600m2

167-169 Bùi Thị Xuân

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2Compare