Cho thuê văn phòng Hạng C

Phố Hoàng Ngân – 01

Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 9

Kim Ánh

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 9

Vocarimex

Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 9

Hoa Cương Building

Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Hạng C

150m2 đến 265m2

$ 9

2T Corp

Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

30m2 đến 700m2

$ 9

95 Cầu Giấy

Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

44m2 đến 80m2

$ 9

Maple Tower

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

30m2 đến 100m2

$ 9

Hội Phụ Nữ

Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

1000m2 đến 1000m2

$ 9

Tất Minh Building

Cộng Hòa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 210m2

$ 8

Falcon Shipping Building

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 240m2

$ 8

KBC Building

Võ Oanh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 140m2

$ 8

Thịnh Phát Building

Trần Huy Liệu, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

40m2 đến 66m2

$ 8

New Port Building

Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

25m2 đến 200m2

$ 8

Nam Phương Building

Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 100m2

$ 8

Thành Đô Building

Bình Lợi, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 260m2

$ 8


Compare