Cầu Giấy

Cho thuê văn phòng Cầu Giấy

CIT Duy Tân

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

200m2 đến 500m2

$ 11

Phố Trần Duy Hưng – 01

Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10

349 Hoàng Quốc Việt

Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10

121 Nguyễn Phong Sắc

Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10

Green Park Dương Đình Nghệ

Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10

Hancorp Plaza

Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10

Technosoft

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10

LOD Building

Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10

N05 Hoàng Đạo Thúy

Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10

Số 9 Đỗ Quang

Đỗ Quang, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

25m2 đến 50m2

$ 10

Viglacera Exim Building

Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

40m2 đến 160m2

$ 10

Kailash Building

Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10

Housing Building

Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10

Vina Hud

Trung Yên 9, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

86m2 đến 450m2

$ 10

AP Building

Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

125m2 đến 140m2

$ 10


Compare