Cầu Giấy

Cho thuê văn phòng Cầu Giấy

Zodiac Building

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

100m2 đến 400m2

$ 15

San Nam

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

54m2 đến 300m2

$ 15

Detech Tower 2

Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

100m2 đến 940m2

$ 15

CIC Tower

Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

200m2 đến 1065m2

$ 14.85

AC Building

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

45m2 đến 400m2

$ 14

3A Duy Tân

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

20m2 đến 55m2

$ 14

Central Field

Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

100m2 đến 1205m2

$ 14

Công Đoàn Ngân Hàng

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 14

Mỹ Đình Plaza

Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 13

Kim Hoàn

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

80m2 đến 450m2

$ 13

CTM Complex

Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

38m2 đến 500m2

$ 13

Intracom Trần Thái Tông

Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 13

Lotus Building

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 13

Trường Thịnh

Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

100m2 đến 1000m2

$ 13

ATS Building

Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12


Compare