Danh sách văn phòng tại Yên Hòa

PVI Tower

Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng A

m2 đến m2

$ 25

VPI Tower

Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng A

100m2 đến 700m2

$ 17

Richy Tower

Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

100m2 đến 448m2

$ 16

Star Tower

Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

70m2 đến 105m2

$ 15.40

CIC Tower

Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

200m2 đến 1065m2

$ 14.85

Central Field

Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

100m2 đến 1205m2

$ 14

Mitec Tower

Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Trần Phú

Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Chelsea Park

Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 11

Hội nhà báo Việt Nam

Dương Đình Nghệ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng C

80m2 đến 250m2

$ 11

Green Park Dương Đình Nghệ

Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10

Housing Building

Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10


Compare