Danh sách văn phòng tại Yên Hòa

PVI Tower

Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng A

m2 đến m2

$ 19

VPI Trung Kính

Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng A

100m2 đến 700m2

$ 17

Viện Dầu Khí

Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

m2 đến m2

$ 16

Richy Tower

Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

100m2 đến 448m2

$ 16

CIC Tower

Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

200m2 đến 1065m2

$ 14.85
 So sánh

Central Field

Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

100m2 đến 1205m2

$ 14
 So sánh

Trần Phú

Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Chelsea Park

Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 11
 So sánh

Housing Building

Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 11

Star Tower

Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng B

70m2 đến 105m2

$ 11

Hội nhà báo Việt Nam

Dương Đình Nghệ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng C

80m2 đến 250m2

$ 11
 So sánh

Green Park Dương Đình Nghệ

Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10

Mitec Tower

Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10


Compare