Danh sách văn phòng tại Trung Văn

Ecolife Capitol

Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng B

37m2 đến 504m2

$ 8

Lilama 10

Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng B

34m2 đến 726m2

$ 13.20

Viwaseen Tower

Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

C14 Bộ Công An

Tố Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạng C

90m2 đến 1000m2

$ 12

Tây Hà Tower

Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng C

100m2 đến 500m2

$ 12

HH2 Bắc Hà

Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng C

80m2 đến 250m2

$ 12

C37 Bộ Công An

Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10

The Light

Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10


Compare