Danh sách văn phòng tại Trung Văn

Ecolife Capitol

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng B

Từ 37m2 đến 504m2

 So sánh

Lilama 10

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng B

Từ 34m2 đến 726m2

 So sánh

C14 Bộ Công An

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 90m2 đến 1000m2

 So sánh

Tây Hà Tower

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh

HH2 Bắc Hà

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 250m2

 So sánh

Viwaseen Tower

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

C37 Bộ Công An

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

The Light

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2Compare