Danh sách văn phòng tại Trung Liệt

Hoa Cương Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 150m2 đến 265m2

Hà Thành Plaza

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 1000m2

 So sánh

TTG Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

Việt Tower

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 95m2 đến 1400m2

 So sánh


Compare