Danh sách văn phòng tại Trung Hòa

Golden Palm

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Minh Thu

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Phố Hoàng Ngân – 01

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Phố Trần Duy Hưng – 01

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

N05 Hoàng Đạo Thúy

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

N04 Hoàng Đạo Thúy

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

D’Capitale Trần Duy Hưng

Giá từ $ 15

Tòa nhà Officetel

Từ m2 đến m2

MB Grand Tower

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2Compare