Danh sách văn phòng tại Trung Hòa

Minh Thu

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Phố Hoàng Ngân – 01

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Eurowindow Multicomplex

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng B

Từ 70m2 đến 700m2

319 Bộ Quốc Phòng

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến 460m2

MB Grand Tower

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

D’Capitale Trần Duy Hưng

Giá từ $ 15

Tòa nhà Officetel

Từ m2 đến m2

Golden Palm

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

169 Nguyễn Ngọc Vũ

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 450m2Compare