Danh sách văn phòng tại Tràng Tiền

Leadvisors Place

Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng A

m2 đến m2

$ 46

Thai Square

Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng A

m2 đến m2

$ 46

63 Lý Thái Tổ

Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng A

20m2 đến 500m2

$ 35

ACB Office

Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng B

100m2 đến 200m2

$ 27

Minexport

Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng B

m2 đến m2

$ 24

International Centre

Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng A

115m2 đến 678m2

$ 22

Minexport

Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng B

m2 đến m2

$ 19

Opera Business Center

Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng B

m2 đến m2

$ 16

Naforimex Building

Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng B

23m2 đến 23m2

$ 16

Vietbank Building

Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng B

85m2 đến 352m2

$ 15

số 5 Bà Triệu

Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng C

41m2 đến 50m2

$ 14


Compare