Danh sách văn phòng tại Tràng Tiền

Thai Square

Giá từ $ 40

Tòa nhà Hạng A

Từ m2 đến m2

 So sánh

63 Lý Thái Tổ

Giá từ $ 35

Tòa nhà Hạng A

Từ 20m2 đến 500m2

Sentinel Place

Giá từ $ 30

Tòa nhà Hạng A

Từ m2 đến m2

Minexport 35 Hai Bà Trưng

Giá từ $ 24.39

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

 So sánh

International Centre Hà Nội

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng A

Từ 115m2 đến 678m2

 So sánh

Minexport Tower

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

ACB Office Building

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 200m2

Opera Business Center

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2Compare