Danh sách văn phòng tại Trần Hưng Đạo

Pacific Place

Giá từ $ 36

Tòa nhà Hạng A

Từ 81m2 đến 520m2

Hà Nội Tower

Giá từ $ 30

Tòa nhà Hạng A

Từ m2 đến m2

Hanoi Central Office Building

Giá từ $ 28

Tòa nhà Hạng A

Từ m2 đến m2

 So sánh

Coalimex Building

Giá từ $ 26

Tòa nhà Hạng B

Từ 70m2 đến 300m2

Capital Building

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng A

Từ 186m2 đến 200m2

HD Building

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 175m2

Công Đoàn 1B Yết Kiêu

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Trần Gia Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 46m2 đến 100m2



Compare