Danh sách văn phòng tại Trần Hưng Đạo

Capital Building

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng A

Từ 186m2 đến 200m2

Handiresco Trương hán Siêu

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

Công Đoàn 1B Yết Kiêu

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Hanoi Central Office Building

Giá từ $ 28

Tòa nhà Hạng A

Từ m2 đến m2

 So sánh

Coalimex Building

Giá từ $ 26

Tòa nhà Hạng B

Từ 70m2 đến 300m2

Số 5 Bà Triệu

Giá từ $ 14

Từ 41m2 đến 50m2

110-112 Bà Triệu

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 100m2Compare