Danh sách văn phòng tại Thụy Khuê

HCMCC Thụy Khuê

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 180m2 đến 360m2

Trúc Bạch

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng B

Từ 82m2 đến 150m2

 So sánh

Kinh Bắc Thăng Long

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Mercury Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng B

Từ 174m2 đến 600m2

 So sánh

HIPT Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 600m2

 So sánh

Golden West Lake

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2Compare