Danh sách văn phòng tại Thanh Xuân Trung

VG Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 426m2

Zen Tower

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng B

Từ 80m2 đến 460m2

Golden Land

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

Tòa nhà Imperia Garden

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh


Compare