Danh sách văn phòng tại Thành Công

M3 – M4 Tower

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 500m2

M5 Tower

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng A

Từ 130m2 đến 200m2

Thành Công Láng Hạ

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

rd02
 So sánh

INFISCO Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 800m2 đến 800m2

Cục Bản đồ

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Khu biệt thự Thành Công

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

HEID Tower

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2Compare