Danh sách văn phòng tại Phương Mai

VCCI Tower

Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Hạng A

50m2 đến 1000m2

$ 25.30

Ocean Park

Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Hạng B

m2 đến m2

$ 17

Meco Complex

Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10


Compare