Danh sách văn phòng tại Phường 7

TTC Tower Hoàng Văn Thụ

Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

300m2 đến 3000m2

$ 23

Chubb Tower 2

Điện Biên Phủ, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

75m2 đến 900m2

$ 18

An Phú Plaza

Lý Chính Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

70,m2 đến 500m2

$ 17

Anh Đăng Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

20m2 đến 500m2

$ 16

Jabes 2 Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

80m2 đến 100m2

$ 15

IDD Building

Lý Chính Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 150m2

$ 14

NKKN Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

75m2 đến 1050m2

$ 14

IT Business centre

Vân Côi, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

35m2 đến 85m2

$ 14

Bảo Minh Tower

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

60m2 đến 160m2

$ 14

VCCI Building

Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

35m2 đến 300m2

$ 13.50

Saigon Software Park

Trương Định, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

12m2 đến 1000m2

$ 13

DTS Tower

Điện Biên Phủ, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

65m2 đến 550m2

$ 13

Phương Nam Building

Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

70m2 đến 210m2

$ 13

SCID Building

Điện Biên Phủ, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 550m2

$ 12

DC Tower

Lý Chính Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 350m2

$ 12


Compare