Danh sách văn phòng tại Phường 7

TTC Tower Hoàng Văn Thụ

Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng B

Từ 300m2 đến 3000m2

 So sánh

Chubb Tower 2

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 75m2 đến 900m2

 So sánh

An Phú Plaza

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 70,m2 đến 500m2

Anh Đăng Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 500m2

Jabes 2 Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 100m2

 So sánh

IDD Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 150m2

NKKN Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 75m2 đến 1050m2

 So sánh

IT Business centre

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 35m2 đến 85m2

 So sánh


Compare