Danh sách văn phòng tại Phường 4

VTC Building

Cộng Hòa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 310m2

$ 9
 So sánh

Tân Bình Apartment

Hoàng Việt, Tân Bình,

Hạng C

60m2 đến 80m2

$ 6
 So sánh

Nahi Building

Cao Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

85m2 đến 620m2

$ 17
 So sánh

ACM Building

Cao Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

80m2 đến 320m2

$ 17
 So sánh

Robot Tower

Điện Biên Phủ, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

55m2 đến 355m2

$ 17
 So sánh

Nam Á Bank Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

125m2 đến 185m2

$ 17
 So sánh

Western Building Hoàng Việt

Hoàng Việt, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

60m2 đến 130m2

$ 15

Đỗ Thành Mekong Building

Cao Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

120m2 đến 500m2

$ 15
 So sánh

144 Cộng Hòa

Cộng Hòa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

150m2 đến 1270m2

$ 15
 So sánh

Phượng Long Building

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 300m2

$ 14
 So sánh

SCSC Building

Phan Thúc Duyện, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 300m2

$ 14
 So sánh

Cao ốc R.I.C

Hoàng Việt, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 500m2

$ 12
 So sánh

OSC Building

Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 130m2

$ 12
 So sánh

Hoàng Việt Building

Hoàng Việt, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

54m2 đến 330m2

$ 12

Thuận Việt Building

Út Tịch, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

60m2 đến 120m2

$ 10
 So sánh


Compare