Danh sách văn phòng tại Phường 4

VTC Building

Cộng Hòa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 310m2

$ 9

Tân Bình Apartment

Hoàng Việt, Tân Bình,

Hạng C

60m2 đến 80m2

$ 6

Nahi Building

Cao Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

85m2 đến 620m2

$ 17

ACM Building

Cao Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

80m2 đến 320m2

$ 17

Robot Tower

Điện Biên Phủ, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

55m2 đến 355m2

$ 17

Nam Á Bank Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

125m2 đến 185m2

$ 17

Western Building Hoàng Việt

Hoàng Việt, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

60m2 đến 130m2

$ 15

Đỗ Thành Mekong Building

Cao Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

120m2 đến 500m2

$ 15

144 Cộng Hòa

Cộng Hòa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

150m2 đến 1270m2

$ 15

Phượng Long Building

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 300m2

$ 14

SCSC Building

Phan Thúc Duyện, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 300m2

$ 14

Cao ốc R.I.C

Hoàng Việt, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 500m2

$ 12

OSC Building

Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 130m2

$ 12

Hoàng Việt Building

Hoàng Việt, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

54m2 đến 330m2

$ 12

Thuận Việt Building

Út Tịch, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

60m2 đến 120m2

$ 10


Compare