Danh sách văn phòng tại Phường 4

Western Building Hoàng Việt

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 130m2

Cao ốc R.I.C

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 500m2

 So sánh

Thuận Việt Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 120m2

 So sánh

OSC Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 130m2

 So sánh

Hoàng Việt Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 54m2 đến 330m2

Nahi Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 85m2 đến 620m2

 So sánh

Đỗ Thành Mekong Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 120m2 đến 500m2

 So sánh

CT-In Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 150m2 đến 600m2

 So sánh


Compare