Danh sách văn phòng tại Phường 22

The Manor I

Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

20m2 đến 333m2

$ 17

The Manor II

Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30–50–70–100–125–507m2 đến 30–50–70–100–125–507m2

$ 17

Saigon Pearl

Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

84m2 đến 132m2

$ 15


Compare