Danh sách văn phòng tại Phường 22

The Manor I

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 333m2

The Manor II

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 30–50–70–100–125–507m2 đến 30–50–70–100–125–507m2

Saigon Pearl

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 84m2 đến 132m2Compare