Danh sách văn phòng tại Phường 21

DMC 2 Building

Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 150m2

$ 12


Compare