Danh sách văn phòng tại Phường 2

IDD2 Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 145m2

Hồng Hà Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 66m2 đến 184m2

 So sánh

Sabay Tower 1

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 35m2 đến 200m2

 So sánh

Sovilaco Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 72m2 đến 140m2

Tín Thương Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 120m2 đến 200m2

LTA Building

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 200m2

rd02
 So sánh

Hasamo Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 220m2

 So sánh

We building airport

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng B

Từ 83m2 đến 940m2

 So sánh


Compare