Danh sách văn phòng tại Phường 2

Tín Thương Building

Lam Sơn, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

120m2 đến 200m2

$ 9

Kicotrans Bạch Đằng

Bạch Đằng, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

60m2 đến 500m2

$ 9

LTA Building

Đống Đa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

60m2 đến 200m2

$ 7
rd02
 So sánh

The Address Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 2500m2

$ 25

CT Plaza

Trường Sơn, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến 600m2

$ 20

Hasamo Building

Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 220m2

$ 17

MegaGS building

Cao Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

130m2 đến 590m2

$ 17

Hado Airport Building

Hồng Hà, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

94m2 đến 1532m2

$ 16

Blue Sky Tower

Bạch Đằng, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

200m2 đến 700m2

$ 15

Thép Toàn Thắng Building

Trường Sơn, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100,m2 đến 250m2

$ 14

Sohobiz building

Huỳnh Lan Khanh, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 600m2

$ 14

Abtel Tower

Hùng Vương, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

70m2 đến 300m2

$ 14

Hai Au Building

Trường Sơn, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

70m2 đến 300m2

$ 14

IDD2 Building

Đống Đa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 145m2

$ 13

Aloha Building

Hồng Hà, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

140m2 đến 540m2

$ 13


Compare