Danh sách văn phòng tại Phường 10

Đức Khải Building

Giá từ $ 6

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 3000m2Compare