Danh sách văn phòng tại Phường 1

Annex Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 34m2 đến 105m2

 So sánh

Gia Cát Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 350m2

 So sánh


Compare