Danh sách văn phòng tại Phường 1

Annex Building

Nguyễn Văn Trỗi, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

34m2 đến 105m2

$ 13

Gia Cát Building

Lê Văn Sỹ, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

20m2 đến 350m2

$ 10


Compare