Danh sách văn phòng tại Phan Chu Trinh

Belvedere Building

Giá từ $ 40

Tòa nhà Hạng A

Từ 200m2 đến 250m2

 So sánh

Corner Stone Building

Giá từ $ 33

Tòa nhà Hạng A

Từ 116m2 đến 400m2

 So sánh

Hồng Hà Center

Giá từ $ 28

Tòa nhà Hạng A

Từ 180m2 đến 680m2

Artexport House

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng B

Từ 22m2 đến 150m2

Hanoi Tourist Building

Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng B

Từ 68m2 đến 200m2

VinaPlast Building

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 200m2

Sông Hồng Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 69m2 đến 260m2

HEAC Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 280m2Compare