Danh sách văn phòng tại Phan Chu Trinh

Corner Stone Building

Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng A

116m2 đến 400m2

$ 46.20

Belvedere Building

Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng A

200m2 đến 250m2

$ 40

Hồng Hà Center

Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng A

180m2 đến 680m2

$ 28

Hà Nội Tourist

Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng B

68m2 đến 200m2

$ 26

Artexport House

Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng B

22m2 đến 150m2

$ 25

VinaPlast

Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng B

100m2 đến 200m2

$ 22

Sông Hồng Building

Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng B

69m2 đến 260m2

$ 16.50

HEAC Building

Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng C

50m2 đến 280m2

$ 16


Compare