Danh sách văn phòng tại Phạm Ngũ Lão

Pax Sky Lê Lai

Lê Lai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

140m2 đến 220m2

$ 22

Central Park Office Building

Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

80m2 đến 350m2

$ 17

WMC Tower

Cống Quỳnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

22m2 đến 203m2

$ 16

SCB Building 2

Cống Quỳnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

70m2 đến 400m2

$ 16

Vimedimex Building

Cống Quỳnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

90m2 đến 220m2

$ 15

Thiên Phước Building 1

Cống Quỳnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 230m2

$ 13

Norch Building

Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

60m2 đến 500m2

$ 12

Hà Phan Building

Tôn Thất Tùng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

160m2 đến 400m2

$ 12

Belco Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 250m2

$ 12

Jabes 1 Building

Cống Quỳnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 230m2

$ 10
rd03
 So sánh

International Plaza

Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

96–100–200–500m2 đến 96–100–200–500m2

$ 10


Compare