Danh sách văn phòng tại Phạm Ngũ Lão

Pax Sky Lê Lai

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng C

Từ 140m2 đến 220m2

 So sánh

Central Park Office Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 350m2

 So sánh

WMC Tower

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 22m2 đến 203m2

SCB Building 2

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 400m2

Vimedimex Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 90m2 đến 220m2

 So sánh

Thiên Phước Building 1

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 230m2

Norch Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 500m2

 So sánh

Hà Phan Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 160m2 đến 400m2Compare