Danh sách văn phòng tại Nguyễn Du

Prime Centre Building

Giá từ $ 28

Tòa nhà Hạng A

Từ 90m2 đến 460m2

 So sánh

V Building

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

Công ty cổ phần xây dựng số 1 HN

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 55m2 đến 310m2

Việt Hồng Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 141m2 đến 141m2Compare