Danh sách văn phòng tại Nguyễn Cơ Trinh

Vietinbank AMC Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 200m2Compare