Danh sách văn phòng tại Ngã Tư Sở

Oriental Tower

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 90m2 đến 930m2

Kinh Đô Building

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 60m2 đến 60m2

Mipec Tower

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 70m2 đến 160m2

 So sánh


Compare