Danh sách văn phòng tại Ngã Tư Sở

Oriental Tower

Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Hạng B

90m2 đến 930m2

$ 18

Kinh Đô Building

Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Hạng B

60m2 đến 60m2

$ 18

Mipec Tower

Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Hạng B

70m2 đến 160m2

$ 17
 So sánh


Compare