Danh sách văn phòng tại Mỹ Đình

ICD Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 170m2

 So sánh

Simco 28 phạm hùng

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

 So sánh

Detech Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 75m2 đến 110m2

Sun Square

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Toyota Mỹ Đình

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 1200m2

 So sánh

Âu Việt

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 500m2

 So sánh

MD Complex

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng B

Từ 135m2 đến 135m2

 So sánh


Compare