Danh sách văn phòng tại Lý Thái Tổ

BIDV Tower

Giá từ $ 33

Tòa nhà Hạng A

Từ 80m2 đến 300m2

Tung Shing Square

Giá từ $ 27

Tòa nhà Hạng A

Từ 30m2 đến 360m2

 So sánh


Compare