Danh sách văn phòng tại Lê Đại Hành

Gelex Tower

Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng A

93m2 đến 700m2

$ 32

HQ Building

Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 17

Pacific Building

Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng B

m2 đến m2

$ 16.50

Diamond Building

Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

230m2 đến 230m2

$ 16

Hoàng Sâm Building

Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

50m2 đến 280m2

$ 15

Qunimex Building

Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Hoàng Huy

Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Green Park

Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Quý Hạnh Building

Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

100m2 đến 200m2

$ 12


Compare