Danh sách văn phòng tại Giảng Võ

Toserco Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 80m2 đến 175m2

 So sánh

Artex Tower

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

VK 168 Ngọc Khánh

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

Lancaster Tower

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2Compare