Danh sách văn phòng tại Đa Kao

Abacus Tower

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng C

Từ 65,m2 đến 190m2

 So sánh

Golden Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng C

Từ 90,m2 đến 310m2

 So sánh

Pvfcco Tower

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng B

Từ 150m2 đến 300m2

 So sánh

Indochina Park Tower

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng B

Từ 53m2 đến 250m2

 So sánh

Empress Tower

Giá từ $ 26

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh


Compare