Danh sách văn phòng tại Đa Kao

Nam Việt Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 35m2 đến 100m2

Nam Phương Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 100m2

Comobi Office

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 30–50–70–100m2 đến 30–50–70–100m2

Empress Tower

Giá từ $ 26

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh

Dongnhan Office Building

Giá từ $ 24

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến m2

TMS Building

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng C

Từ 69m2 đến 200m2

 So sánh

Golden Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng C

Từ 90,m2 đến 310m2

 So sánh

Lafayette De Saigon

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng B

Từ 55m2 đến 216m2Compare