Danh sách văn phòng tại Đa Kao

ATIC Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến m2

GIC Building Đinh Tiên Hoàng

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 25m2 đến 170m2

NNC Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 155m2

Vinaconex Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 100m2

181 Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 10m2 đến 176m2

Huy Sơn Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 200m2

Fideco Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 170m2

NVG Office Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 150m2Compare