Danh sách văn phòng tại Đa Kao

Nam Việt Building

Phan Kế Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

35m2 đến 100m2

$ 9

Nam Phương Building

Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 100m2

$ 8

Comobi Office

Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30–50–70–100m2 đến 30–50–70–100m2

$ 8

Empress Tower

Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến 500m2

$ 26

Dongnhan Office Building

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến m2

$ 24

TMS Building

Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

69m2 đến 200m2

$ 22

Golden Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

90,m2 đến 310m2

$ 22

Lafayette De Saigon

Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

55m2 đến 216m2

$ 20

Rosana Tower

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

70,m2 đến 200m2

$ 20

GIC Building Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 500m2

$ 19

Hải Hà Building

Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 300m2

$ 19

Saigon Finance Center

Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

150m2 đến 800m2

$ 19

Pvfcco Tower

Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

150m2 đến 300m2

$ 19

Company 59 Building

Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

200m2 đến m2

$ 18

Abacus Tower

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

65,m2 đến 190m2

$ 18


Compare