Danh sách văn phòng tại Cống Vị

Lotte Center Hanoi

Giá từ $ 40

Tòa nhà Hạng A

Từ m2 đến m2

 So sánh

Hanoi Group 442 Đội Cấn

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

rd03
 So sánh

Dệt Kim

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2Compare