Danh sách văn phòng tại Cô Giang

Han Building

Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 100m2

$ 9

MB Sunny Tower

Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

140m2 đến 530m2

$ 24

Lâm Giang Tower

Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 200m2

$ 22

BMC Building

Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50–100–120–150–200–500–1000m2 đến 50–100–120–150–200–500–1000m2

$ 18

Smart View Building

Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

45m2 đến 84m2

$ 16

Central Garden

Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 500m2

$ 16

HMTC Building

Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 675m2

$ 15

The Lion Building

Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 260m2

$ 14

Samco Building

Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

150,m2 đến 1000m2

$ 14

Thế Hệ Mới Building

Hồ Hảo Hớn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

150m2 đến 600m2

$ 10


Compare