Danh sách văn phòng tại Cô Giang

Han Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 100m2

 So sánh

MB Sunny Tower

Giá từ $ 24

Tòa nhà Hạng B

Từ 140m2 đến 530m2

 So sánh

Lâm Giang Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 200m2

 So sánh

BMC Building

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng C

Từ 50–100–120–150–200–500–1000m2 đến 50–100–120–150–200–500–1000m2

 So sánh

Smart View Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 45m2 đến 84m2

 So sánh

Central Garden

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh

HMTC Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 675m2

 So sánh

The Lion Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 260m2

 So sánh


Compare