Danh sách văn phòng tại Cầu Kho

Vinafood Tower

Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 600m2Compare