Danh sách văn phòng tại Bùi Thị Xuân

Số 9 Tô Hiến Thành

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 130m2 đến 156m2

Zodi Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 130m2 đến 130m2

Sapphire Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Spring Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Royal Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

New Tower

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2Compare