Danh sách văn phòng tại Bùi Thị Xuân

Số 9 Tô Hiến Thành

Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

130m2 đến 156m2

$ 8

Zodi Building

Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

130m2 đến 130m2

$ 15

Sapphire Building

Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Spring Building

Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Royal Building

Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

New Tower

Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 11


Compare