Danh sách văn phòng tại Bến Thành

Bến Thành Tsc Building 2

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 200m2

 So sánh

Vietnam Inn Saigon

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 200m2

 So sánh

The Colonnade

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 200m2

Cao Ốc Khánh Minh

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 35m2 đến 180m2

PSB Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 35m2 đến 460m2

Phúc Kim Long Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

NYDC Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Vietnam Business Center

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 100m2

 So sánh


Compare