Danh sách văn phòng tại Bến Thành

AB Tower

Lê Lai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng A

100,m2 đến 500m2

$ 40

Zen Plaza

Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

106m2 đến 460m2

$ 25

Havana Tower

Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

65m2 đến 437m2

$ 22

The Colonnade

Nguyễn Trung Trực, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 200m2

$ 18

VVA Tower

Lý Tự Trọng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

66m2 đến 412m2

$ 18

Central Park Office Building II

Nguyễn Du, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

150m2 đến 205m2

$ 18

Viet Dragon Tower

Nguyễn Du, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 400m2

$ 16

Khang Thông Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 400m2

$ 16

Vietnam Business Center

Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 100m2

$ 15

HDTC Building

Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 600m2

$ 15

Phúc Kim Long Building

Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

m2 đến m2

$ 13

NYDC Building

Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

m2 đến m2

$ 13

Bến Thành Tsc Building

Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 350m2

$ 13

NYDC Building 2

Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

m2 đến m2

$ 13

Vietnam Inn Saigon

Lê Lai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

70m2 đến 200m2

$ 12


Compare