Danh sách văn phòng tại Yên Thế

CT Building

Yên Thế, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 75m2 đến 200m2

 So sánh

Yên Thế Building

Yên Thế, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 347m2

 So sánh


Compare