Danh sách văn phòng tại Xuân Hồng

HHM Building

Xuân Hồng, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 35m2 đến 100m2Compare